Leave your phone number and we will contact you!
Or you can call us yourself:
+380972388051
Переробка сої ріпаку та соняшнику ОЕЗ АГРОТРЕЙД-2000

ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ

Політика ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000»

у сфері безпечності харчової продукції та кормів,

екологічної та соціальної відповідальності

Розуміючи важливість безпечності у всіх сферах існування підприємства, вищим керівництвом були визначені першочергові напрямки розвитку, які визначають стратегічну мету підприємства – безпечність харчових продуктів, безпечність кормів, екологічна та соціальна відповідальність.

Задля досягнення стратегічної мети, на підприємстві функціонує та постійно вдосконалюється Інтегрована система управління (ІСУ), яка відповідає вимогам чинного законодавства України, національним та міжнародним стандартам з безпечності харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2019), безпечності кормів (GMP+), сталого виробництва та скорочення викидів парникових газів (ISCC EU).

Постійно вивчаючи потреби й очікування споживачів, законодавчі національні та міжнародні вимоги підприємство у своїй діяльності керується наступними принципами:

  • забезпечення виконання вимог чинного законодавства та впроваджених стандартів у сферах безпечності харчових продуктів і кормів, охорони навколишнього середовища та охорони праці;

  • задоволення потреб споживачів продукції підприємства шляхом випуску безпечної / сталої продукції, їх інформуванням та отриманням зворотного зв'язку;

  • систематизація досвіду та його передача зацікавленим сторонам підприємства;

  • раціональне використання природних ресурсів;

  • впровадження технологій із використанням палива з відновлюваних джерел;

  • скорочення утворення відходів;

  • підвищення кваліфікації працівників;

  • забезпечення соціальних благ працівників.

Вище керівництво підприємства зобов'язується постійно поліпшувати ІСУ, виділяти необхідні фінансові, матеріальні та людські ресурси, в тому числі на підвищення компетентності та обізнаності персоналу.

Ми відкриті для державних і незалежних перевірок та аудитів. Ми готові приймати і виконувати коригувальні заходи, рекомендовані такими перевірками.
ПРОДУКЦІЯ КОМПАНІЇ

олія нерафінована

шрот гранульований

шрот негранульований

пілета паливна

лузга соняшникова гранульована

оболонка соєва гранульована

гідрофуз соняшниковий

гідрофуз соєвий

олія соняшникова