Переробник сої ріпаку та соняшнику ОЕЗ АГРОТРЕЙД-2000

ПОЛІТИКА КОМПАНІЇ

Політика в галузі безпечності та якості харчових продуктів та кормів.

Впровадження й безперервне вдосконалення системи управління безпечністю харчових продуктів, що відповідає вимогам міжнародних і національних стандартів ISO 22000 (ДСТУ ISO 22000), гарантує випуск безпечної продукції стабільно високої якості. Ми стверджуємо, що суворе дотримання вимог стандартів якості продукції, є законом для нас. Політика в області безпечності, є найважливішим інструментом, що забезпечує досягнення необхідного рівня якості нашої роботи, а також постійний аналіз і визначення шляхів підвищення цього рівня. Ефективний зворотній зв'язок зі сторонами, зацікавленими в успішній діяльності нашого підприємства, забезпечує визначення й задоволення їхніх потреб.

Політика в області соціальної відповідальності

ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000» повністю усвідомлює свою соціальну відповідальність перед суспільством. При визначенні стратегії розвитку в повсякденній діяльності, ми вважаємо, що обов'язковою умовою стійкого розвитку бізнесу є неухильне дотримання принципів соціальної відповідальності. У відповідності до цих принципів підприємство бачить своє завдання не тільки у виробництві необхідної для суспільства продукції, але й сприянні соціальному прогресу, зростанню добробуту суспільства в цілому і підвищенні рівня життя своїх співробітників, зокрема.
Впроваджуючи принципи соціальної відповідальності, ми створюємо робочі місця, платимо податки. Співробітники нашого Підприємства є цінним капіталом для нас. Ми розуміємо, що їхня професійна підготовка, рівень освіти, навики й уміння є критичними факторами в досягненні їхнього особистого успіху й колективного процвітання Підприємства. Підприємство виділяє необхідні ресурси для навчання й професійної підготовки, необхідної співробітникам для успішного виконання завдань, поставлених перед ними. Всі співробітники Підприємства несуть персональну відповідальність за досягнення цілей, поставлених керівництвом перед ними. Ми забезпечуємо проведення політики, направленої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, кар'єрному зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.

Політика в області антикорупційної відповідальності

ТОВ «АГРОТРЕЙД-2000» зберігає вірність традиціям вільного підприємництва, а також повністю схвалює міжнародні закони і правила, що його підтримують. Ми усвідомлюємо важливість боротьби з корупцією і хабарництвом у нашій країні і на підприємстві зокрема, оскільки рівні конкурентні умови між господарюючими суб'єктами можна забезпечити лише в умовах системи, що не допускає корупції. Ми вважаємо, що суворе дотримання внутрішніх правил, встановлених в масштабах нашого підприємства, буде засобом, що дозволить найефективніше забезпечувати виконання прийнятих нами правових зобов'язань.
Ми відкриті для державних і незалежних перевірок і аудитів. Ми готові приймати і виконувати коригувальні заходи, рекомендовані такими перевірками.

Політика в області охорони навколишнього середовища

Основною метою в області охорони навколишнього середовища є турбота про охорону здоров'я та забезпечення безпечного проживання в ньому людей.
Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед мешканцями прилеглих населених пунктів і робітниками підприємства. Проявляємо турботу про майбутнє покоління, забезпечуючи збереження сприятливого навколишнього середовища і підвищення якості життя.
Ми забезпечуємо відкриту екологічну інформацію для всіх зацікавлених сторін, враховуємо в своїй діяльності думки громадськості.
Ми контролюємо і удосконалюємо виробничі процеси в напрямку зменшення викидів в атмосферу, зменшення виникнення невикористаних проміжних продуктів і відходів, економії енергоресурсів.
Ми вивчаємо передовий досвід і по можливості впроваджуватимемо його у власне виробництво, тим самим зменшуючи вплив на людину та навколишнє середовище.
ОЛІЯ
ШРОТИ
СОЄВА ОБОЛОНКА
ГІДРОФУЗ ОЛІЙНИЙ
ПРОДУКЦІЯ ОЕЗ
ЛУШПИННЯ СОНЯШНИКА
ПРОДУКЦІЯ ОЕЗ